Na fotografii widoczne są projekty z 1900 roku wykonane pastelą na papierze (od lewej): "Św. Stanisław", "Kazmierz Wielki" oraz "Henryk Pobożny".  Dzieła boczne zostały podarowane Muzeum Narodowemu przez samego autora. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza, wykonana 11.03.208 r.