Wiceminister spraw wojskowych gen. dyw. Daniel Konarzewski (na pierwszym planie, pierwszy z lewej) oraz szef gabinetu ministra spraw wojskowych ppłk Feliks Kamiński(z prawej Konarzewskiego) wraz z gronem wyższych oficerów asystują przy odczytywaniu listy nowo mianowanych podporuczników.