W środku widoczny drzeworyt Aleksandra Regulskiego przedstawiający Karola Szajnochę.