Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera opublikowany w 1884 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 67 s. 223.