Jedna ze scen sztuki. Widoczna Stanisława Kostecka w roli Panny Mani. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.