Obraz olejny z 1889 roku z cyklu "Dzieje cywilizacji w Polsce".  Znajduje się on w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Obraz przedstawia wykreowane przez Matejkę wydarzenie, jakim mialo być przyjęcie do Polski przez księcia Władysława I Hermana Żydów uciekających z innych krajów Europy (w podanym w tytule roku 1096 miał miejsce m.in. wielki pogrom Żydów w Pradze). Przedstawiona scena rozgrywa się przed katedrą w Płocku, który pełnił wówczas stołeczną funkcję. (W portalu katedry widoczne są brązowe drzwi płockie, najwspanialszy zachowany zabytek z tej epoki. Zarówno jeśli chodzi o budowle, jak i obecne osobistości malarz nie trzymał się wiernie chronologii - budynek katedry konsekrowany został de facto dopiero w 1144 roku). W środku obrazu ukazany został książę Władysław Herman (siedzący z jedną ręką na lasce, a drugą podpierającą głowę). Za księciem stoi Bolesław Krzywousty (w czerwonej szacie), a tuż za nim w ciemniejszym stroju najstarszy syn księcia Zbigniew. Za Hermanem stoi późniejszy biskup Bambergu, apostoł Pomorza i święty Otto z Bambergu (w kapturze na głowie). Na prawo od Ottona stoi palatyn Sieciech (z obfita brodą), a na prawo od Hermana przed Sieciechem siedzą arcybiskup gnieźnieński Marcin (w ciemnej szacie) i palatyn wrocławski Magnus (na prawo od Marcina). Za Sieciechem stoi Skrabimir z rodu Awdańców (opiekun młodego Bolesława Krzywoustego). Na krużganku stoi rzeźbiarz i złotnik, kapelan na dworze Bolesława Krzywoustego Leopard (na prawo od kolumny), prezentujący cenny dar księżnej Judycie Marii Salickiej, żonie Władysława Hermana i córce cesarza. Za placami księżnej Judyty widać biskupa płockiego Aleksandra z Malonne (de facto żył  później), a jeszcze bardziej na prawo wychyla się z okna biskup płocki Stefan. Po lewej stronie obrazu na czele grupy Żydów klęczy przed Hermanem w błagalnej pozie podróżnik i uczony rabin Beniamin z Tudeli, błagając księcia o azyl dla prześladowanych Żydów.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk).