Ilustracja z książki Celestyna Mieczysława Moszyńskiego "Wrażenia z podróży misyjnej do Japonji", wydanej w Niepokalanowie w 1934 r.