Widoczni także m.in.: podsekretarz stanu w Prezydium Rady Ministrów Krzysztof Siedlecki (3. z lewej), ppłk Bogdan Kwieciński (3. z prawej, w okularach), kpt Tadeusz Halewski (2. z lewej), ppłk Czesław Filipowicz (2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.