Stoją od lewej: Stanisław Piłat, Henryk Doraba, Józef Pisarski, Antoni Kolczyński, Zbigniew Kowalski, Antoni Czortek, Szaspel Rotholc, Alfred Jasiński i sekundant Paweł Szydło.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.