Odbitka graficzna rycin J. F. Szustera wykonanych według rysunków Daniela Mikołaja Chodowieckeigo, wydanych przez Siegfrieda Leberechta w Niemczech w latach 1769-1774.