Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły składa życzenia noworoczne prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu w imieniu generalicji. Widoczni m.in. generałowie: Tadeusz Kasprzycki, Aleksander Litwinowicz, Józef Zając, Wacław Stachiewicz, gen. Czesław Jarnuszkiewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.