Rycina Edwarda Nicza według rysunku Feliksa Sypniewskiego, opublikowana w  1884 roku w czasopiśmie "Kłosy" nr 1001.