Prezydium obrad w Sali Kolumnowej. Przemawia Józef Cyrankiewicz. Widoczni również: Stefan Jędrychowski (1. z lewej), Józef Cyrankiewicz (6. z prawej), Edward Ochab (5. z prawej).

Fotografia Zbyszka Siemaszki z lat 1956-1965 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.