Przedstawiciele władz na dworcu w oczekiwaniu na pociąg. Widoczni m.in. dyrektor Teatrów Miejskich w Warszawie Artur Śliwiński (1. z lewej), komendant m.st. Warszawy płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (2. z lewej), komisarz Rządu RP na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (na prawo od płk Wieniawy-Długoszowskiego w 1. rzędzie), senator Bolesław Limanowski (siedzi).