Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 4 obejmuje portrety następujących osób:

 • DOLABELLA, Tomasz (49.)
 • DRUŻBACKA, Elżbieta (50.)
 • DZIAŁYŃSKI, Paweł (51.)
 • DENHOFF, Jan kardynał (52.)
 • DENHOFF, Stanisław (53.)
 • ELSNER, Józef (54.)
 • FALKOWSKI, Jakób (55.)
 • FELIŃSKI, Alojzy (56.)
 • CIESZKOWSKI, August, hr. (57.)
 • FREDRO, Aleksander, hr. (58.)
 • GAGATKIEWICZ, Walenty (59.)
 • GAWARECKI, Wincenty (60.)
 • GAWIŃSKI, Jan (61.)
 • GEDROIC, Romuald (62.)
 • HOFFMAN, z Tańskich, Klementyna (63.)
 • GOŁĘBIOWSKI, Łukasz (64.)