Obraz olejny z 1877 r. 

Źródło kopii cyfrowej: bid.desa.pl