Widoczni m.in.: córka Edwarda Raczyńskiego, Aniela Mieczysławska, Edward Raczyński, gen. Władysław Anders, Jan Nowak Jeziorański, gen Marian Kukiel, ostatni z prawej konsul Poznański z żoną.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.