Przybycie Aleksandry Piłsudskiej (z domu Szczerbińska), żony marszałka Piłsudskiego, wraz z córkami Wandą i Jadwigą. Dowódca Okręgu Korpusu VII (Poznań) generał Kazimierz Dzierżanowski wita ją u powozu. Po prawej komendant główny Policji Państwowej Janusz Jagrym-Maleszewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.