Defilada oddziałów piechoty przed Zamkiem Cesarskim. Na trybunie widoczni od prawej: dowódca Okręgu Korpusu VII gen. Edmund Knoll-Kownacki, wojewoda poznański Artur Maruszewski, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, minister przemysłu i handlu Holandii Henri Gelissen. Nad trybuną widoczna flaga państwowa. Na pierwszym planie z prawej widoczna orkiestra wojskowa.