Defilada oddziałów na pl. Piłsudskiego. Na trybunie honorowej widoczni m.in. gen. Edward Rydz-Śmigły (salutuje) płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (3 z prawej) i minister Henryk Józefski (1 z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowgo Archiwum Cyfrowego.