Szkic do prac konserwatorskich polichromii Karola Dankwarta w bazylice na Jasnej Górze przeprowadzonych przez Juliusza Makarewicza w 1912 r.