Grafika Antoniego Oleszczyńskiego według obrazu Szymona Czechowicza, wydana w Paryżu w latach 1845-1859.