Obraz olejny z 1898 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.