Widoczni m.in.: attache handlowy Ambasady Francji w Polsce Pierre Roustan (I rząd 3. z lewej), przedstawiciel Francji Blanchard de la Brosse (I rząd 3. z lewej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (I rząd 5. z lewej), wojewoda poznański Roger Raczyński (I rząd 7. z lewej), prezydent poznańskiego Ziemstwa Kredytowego Józef Żychliński (I rząd 2. z prawej), redaktor Wacław Szperber (I rząd 1. z prawej), skarbnik Towarzystwa Polsko-Francuskiego radca Maes (II rząd 1. z prawej), profesor Stefan Ropp (II rząd 2. z prawej), dyrektor Banku Polsko-Francuskiego Henryk Bayle (II rząd 3. z preawej), profesor Bronisław Dembiński (stoi na prawo za R. Raczyńskim jasne wąsy), profesor Jean Langlade (stoi za R. Raczyńskim w okularach), konsul francuski Jean Jacques Serre (stoi na lewo za B. de la Brosse), radca Zygmunt Zalewski (stoi na samej górze bliżej środka z prawej w okularach).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego