Obraz olejny z 1796 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie (w Sukiennicach). Replika "Unii lubelskiej" z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: www.bacciarelli.com.