Pracownicy Instytutu Weterynarii i Medycyny Doświadzczalnej UJ. Stoją od lewej: dr W. Guzek, inż. J. Kleczkowska, dr L. Mulak, asystent A. Kleczkowski, asystentka inż. Zofia Sembrat, lekarz J. Rusinek, dyrektor instytutu prof. Julian Nowak, asystent lekarz Z. Przybytkiewicz, prof. Marian Gieszczykiewicz, doc. dr B. Pieczenko, asystent dr A. Donhaiser, asystent dr Stanisław Śnieżko, lekarz M. Leikram, NN.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.