Widoczni m.in.: wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt (przecina wstęgę), wiceminister spraw wojskowych gen. brygady Bronisław Regulski (1. z lewej), gen. brygady Mieczysław Smorawiński (2. z lewej), gen. brygady Piotr Skuratowicz (z prawej, na drugim planie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.