Uroczyste wbijanie gwoździ do sztandaru Stowarzyszenia Wychowanków Zakładu Brata Alberta. Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in.: kapelan zakładu ks. Lewkowicz, starosta przemyski Adam Remiszewski, rotmistrzowa Łukasińska, gen. Stanisław Tessaro, ks. infułat Bieda, dyrektor Księży Salezjanów ks. Jan Świerc i przełożony zakładu brat Anioł.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.