Dowódca OK VII gen. bryg. Oswald Frank (w środku, wysoki) dekoruje Złotym Krzyżem Zasługi kierownika referatu historycznego DOK VII dra Włodzimierza Lewandowskiego (pierwszy z lewej) oraz Srebrnym Krzyżem prezesa stowarzyszenia urzędników cywilnych administracji wojskowej Smula (drugi z lewej). Obok generała major dyplomowany Ostrowski (pierwszy z prawej), referent personalny DOK VII Skowroński (trzeci z prawej) i por. Żniński (drugi z prawej), adiutant dowódcy DOK VII.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego