Widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mościcki, metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski (siedzi 2. z lewej na pierwszym planie, na lewo od Prezydenta). W pierwszym rzędzie za Prezydentem i kard. Kakowskim siedzą od prawej: dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego ks. prof. Antoni Szlagowski (6. z prawej), gen. Daniel Konarzewski (7. z prawej), minister komunikacji Paweł Romocki (8. z prawej) oraz ppłk Aleksander Prystor (siedzi za gen. Konarzewskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.