Grupa przedstawicieli władz przybyła na uroczystość. Widoczni m.in.: wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, inspektor armii generał Leonard Skierski (I rząd 2. z prawej), generał Bolesław Popowicz (I rząd 1. z prawej), komisarz Rządu RP we Lwowie Otto Nadolski (I rząd 4. z prawej). Fotografia Marka Munza.