Stoją przy stole: dyrektor Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia Kazimierz Okoniewski (2. z lewej), profesor Antoni Jakubski (3. z lewej), komendant Policji Państwowej województwa poznańskiego Władysław Goździewski (7. z lewej), prezes Związku Oficerów Rezerwy Konstanty RP Chłapowski (8. z lewej), hrabia Stanisław Breza (10. z lewej), generał Aureli Serda-Teodorski (9. z lewej), ksiądz Nikodem Cieszyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.