Profesor Ludwik Finkel (stoi pośrodku) podczas uroczystości w auli Uniwersytetu Lwowskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego