Msza polowa. Na pierwszym planie siedzą od lewej: prezydent RP Władysław Raczkiewicz, gen. Władysław Sikorski, ambasador Leon Noel. Za pierwszym rzędem foteli z prawej ppłk. Jerzy Borkowski. Za drugim rzędem foteli z lewej płk. Aleksander Kędzior, z prawej gen. Wacław Wieczorkiewicz. Widoczni także m.in.: ambasador Howard Kennard, gen. Bronisław Prugar-Ketling, ministrowie: Jan Stańczyk, Marian Seyda, Stanisław Stroński.

Fotografia Czesława Datki.