Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu dworca. Widoczni m.in.: wojewoda Poznański Roger Raczyński (w pierwszym rzędzie pierwszy z lewej), starosta krajowy Ludwik Begale (w drugim rzędzie pierwszy na lewo od salutującego wojskowego), gen. Sergiusz Zahorski (w drugim rzędzie czwarty od lewej), gen. Oswald Frank (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej), wiceminister Julian Piasecki (w pierwszym rzędzie drugi z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.