Defilada wojska i organizacji społecznych. Widoczny m.in. generał Edmund Knoll-Kownacki (na pierwszym planie, salutuje).