Generalicja Wojska Polskiego w kondukcie pogrzebowym. Widoczni m.in.: gen Aleksander Osiński (2. z prawej), gen. Lucjan Żeligowski (3. z prawej), gen. Janusz Gąsiorowski (za gen. Osińskim).