Składanie wieńców przez delegację rządu RP w imieniu kraju. Widoczni m.in.: premier Stanisław Mikołajczyk, minister Marian Seyda, minister Karol Popiel, minister Wacław Komarnicki, dyrektor Adam Romer, gen. Izydor Modelski, Józef Gawlina - biskup polowy, Paweł Siudak - kierownik w ministerstwie spraw wewnętrznych. Fotografię wykonał Czesław Datka  w dniach 11-15.07.1943 r.