W pierwszym szeregu od prawej stoją m.in.: Piotr Jaroszewicz, NN, NN, gen. Józef Urbanowicz.

Fotografia Grażyny Rutkowskiej ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.