Stoją od lewej: gen. Wojciech Jaruzelski, prezes Roman Malinowski.

Fotografia Grażyny Rutowskiej ze zbiorow Narodowego Archiwum Cyfrowego.