Fotografia L. Kędzierskiego z lat 1918-1936 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.