Fotografia zamieszczona w książce:

Stanisław Przybyszewski; Listy; zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył dr Stanisław Helsztyński; tom II, lata 1906-1917, listy 556-1159; z 44 portretami i ilustracjami; 1938.

Znajduje się tam na niepaginowanej karcie ilustracyjnej między stronami 544 i 545.

Autor fotografii: Pietzner, Karlsbad 1910.