Siedzą od lewej: skarbnik Wójcik, kapitan piłkarzy Józef Kałuża, wiceprezes Związku M. Statter, prezes krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej generał Bernard Mond, sekretarz dr Kwaśniewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego