W prezydium widoczni m.in.: działacz sportowy pułkownik Kazimierz Glabisz (siedzi 3. z prawej), dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego pułkownik Juliusz Ulrych (siedzi 4. z prawej), działacz sportowy Alfred Loth, członek PZPN Wacław Wojakowski (siedzi 1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.