Działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego. Drugi od prawej poseł Bolesław Pochmarski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.