W pierwszym rzędzie widoczni od lewej: minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister sprawiedliwości Feliks Dutkiewicz, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, prezydent RP Ignacy Mościcki, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister komunikacji Alfons Kuhn.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.