Renesansowa płyta nagrobna wykonana została w warsztacie Bartłomieja Berrecciego.  Znajduje się w kaplicy św. Jana Kantego w katedrze poznańskiej.