Dzieło storzone przez Wilhelma Walthera zostało w latach 1870-ych wykonane w technice sgraffito, ale z uwagi na postępujące szybko niszczenie na początku XX w. przeniesiono je na 25 tys. ceramicznych płytek wykonanych z miśnieńskiej porcelany. 

Zdj. Tadeusz Święchowicz, 1.05.2019 r.