Delegaci rządu łotewskiego w towarzystwie polskich polityków i pracowników Poseslstwa Łotwy przed dworcem w Warszawie. Widoczni: szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), wicemarszałek parlamentu łotewskiego Alberts Kviesis (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polace Martin Nuksa (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie), dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Juliusz Łukasiewicz (piąty z lewej w pierwszym rzędzie), senator Witold Kamieniecki (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), naczelnik Wydziału Wschodniego Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ Tadeusz Hołówko (drugi z lewej w drugim rzędzie), wicemarszałek Sejmu Jan Dąbski (drugi z lewej w trzecim rzędzie), pułk. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (pierwszy z lewej w trzecim rzędzie), radca w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych Marian Szumlakowski (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), attache wojskowy Łotwy w Polsce ppłk. Alexandre Plesums (pierwszy z prawej) oraz sekretarz Poselstwa Łotwy w Warszawie Siverts (drugi z prawej w trzecim rzędzie).