Marszałek Edward Rydz-Śmigły w towarzystwie ks. prałata Wacława Blizińskiego (z prawej) i wojewody łódzkiego Aleksandra Hauke - Nowaka (z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.